Annou Plante.

Annou Plante.

Jojo ek Yxkull pe plante avek zot bann  zanmi. Zot pou montre nou bann diferan plant ek bann kalite zouti ki nou bezwen kan nou plante eksplik nou ki mannyer pour fer plant pouse.


Let's Plant.

Jojo and Yxkull are gardening with their friends. They will teach us about plants             about what tools you need when you plant and what makes a seed grow.

ISBN 978-99931-944-0-8

Text Agnes Karlsson

Illustration Gilla Holmberg

 

odla

g